Топла земя

Фонд на Художествена галерия Добрич, 1977 г.

By In 70-те, Скулптора

Топла земя
Фонд на Художествена галерия Добрич, 1977 г.

Скулптурата “Топла Земя”, изобразяваща легнала женска фигура, е в материал бронз и е притежание на Художествена галерия Добрич.

Можем да предположим, че образът е на жена, работеща на полето, която след усилен и тежък ден отпочива на все още топлата от слънчевите лъчи земя.

Знойността на женското тяло, неговата отпуснатост, затворените очи и напрегнато изражение изразяват сладостта от умората и заслужената почивка. Очевиден е обаче акцентът върху интимното между жената и земята. Двете силни начала на живота. Има неприкрита еротика в подчертаните женски гърди и общата поза на фигурата.

Експресията в пластиката и анонимността на образа показват познатия вече маниер на Виктор Тодоров към изчистване на формата и търсене на най-изразителното в състоянието.

Благодарим специално на Наско Атанасов, фондовик към Художествена Галерия Добрич, за предоставената информация.

Всички снимки с възможност за детайлно увеличение вижте тук:

,